ມື້ນີ້ໄດ້ເຫັນ ຂໍ້ຄວາມທີ່ປະທັບໃຈ ຂອງ ບ່າວກູ້ໄພ 1624 Godzillaboy Monkeygod , ໂດຍໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ສົ່ງແຮງໃຈໃຫ້ແພດໝໍວ່າ: ເຮົາເປັນພຽງດ່ານໜ້າ….

 • ຖາມ:ວ່າເຮົາເມື່ອຍບໍ່?
 • ຕອບ:ແນ່ນອນເຮົາເມື່ອຍ
 • ແຕ່ໝໍທີ່ຢູ່ໂຮງໝໍແລະແພດທີ່ຢູ່ໂຮງໝໍສະໜາມເມື່ອຍກວ່າພວກເຮົາອີກ
 • ຖາມວ່າ:ເຮົາຮ້ອນບໍ່?
 • ຕອບ:ແນ່ນອນເຮົາຮ້ອນ
 • ແຕ່ທ່ານໝໍເພິ່ນຍິ່ງຮ້ອນກວ່າເຮົາອີກເພ່ະເພິ່ນຕ້ອງໃສ່ຊຸດນີ້ເບິດມື້
 • ຖາມວ່າ: ເຮົາສ່ຽງບໍ່?
 • ຕອບ: ແນ່ນອນເຮົາມີຄວາມສ່ຽງ100%
 • ແຕ່ແພດໝໍທີ່ເພິ່ນໃກ້ຊິດກັບຜູ້ປ່ວຍເບິດມື້ເພິ່ນມີຄວາມສ່ຽງກວ່າເຮົາ 1000%
 • ເຮົາເມື່ອຍເຮົາຮ້ອນເຮົາຕາຍເຮົາກະບໍ່ເປັນຫຍັງ
 • ເພາະກຳລັງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕອນນີ້ຄືກຳລັງແພດໝໍ
 • ເອົາໃຈຊ່ວຍແພດໝໍທຸກທ່ານ

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *