ໃນວັນທີ 04/5/21 ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 2079 ຕົວຢ່າງ ( ນະຄອນຫຼວງ 991 ຕົວຢ່າງ, ພົບເຊື້ອ 46 ຕົວຢ່າງ: )

ນະຄອນຫຼວງ: 19

ຈໍາປາສັກ: 6

ສະຫວັນນະເຂດ 6

ບໍ່ແກ້ວ: 15

ຟັງຖະແຫຼງການ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *