ລັດຖະບານ ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ເລື່ອນເວລາການຊໍາລະຄ່າຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ໄລຍະພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ.

ວັນທີ 29/4/2021, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ(ຍທຂ) ໄດ້ເຮັດໜັງສືທາງການ ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ, ຜູ້ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ເລື່ອນເວລາການຊໍາລະຄ່າຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ປະເພດຄົວເຮືອນ ແລະ ນອກຄົວເຮືອນ ໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

ຂ່າວດີ! ພິຈາລະນາ ລຸດຄ່ານໍ້າປະປາ ໄລຍະ ວິກິດ ໂຄວີດ-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *