ບີບຫົວໃຈເດເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ໆບໍ່ທັນຮູ້ຫຍັງຕ້ອງມາເຈີເລື່ອງແບບນີ້ສູ້ໆ ເດີລູ ກຂໍໃຫ້ປອດໄພຫາຍດີໄວໄວ

ຊ່ວຍສົ່ງກໍາລັງໃຈໃຫ້ຫຼ າ ນ ນ້ອຍຫາຍໂຄວິດໄວໆເດີ້

ຄຣິບ

ຄຣິບ

ຄຣິບ

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວຫຼວງພະບາງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *