Sunday, January 23, 2022

ອ່ານດ່ວນ! ເປີດທາມລາຍ (Timeline) ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ທັງໝົດຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ຈົນຮອດປະຈຸບັນ ລວມມີທັງໝົດ 7 ຄົນ

ດ່ວນ! ເປີດທາມລາຍ (Timeline) ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ທັງໝົດຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ຈົນຮອດປະຈຸບັນ ລວມມີທັງໝົດ 7 ຄົນ

May be an image of text

.

May be an image of text

.

No photo description available.

.

No photo description available.

.

No photo description available.

.

May be an image of text

.

May be an image of text

.

No photo description available.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Vientiane

- Advertisment -

Most Popular