ຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມຈາກຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ
ໃນການສະກັດກັ້ນ,ປ້ອງກັນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ19

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *