Sunday, January 23, 2022

ແຂວງໄຊສົມບູນ ອອກຄໍາສັ່ງ ປິດແຂວງແລ້ວ ເພື່ອຕ້ານ ໂຄວິດ-19

ແຂວງໄຊສົມບູນ ອອກຄໍາສັ່ງ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໂຈະການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ແຂວງໄຊສົມບູນ ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີຄໍາສັ່ງຍົກເລີກ.

.

.

.

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular