ແຂວງໄຊສົມບູນ ອອກຄໍາສັ່ງ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໂຈະການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ແຂວງໄຊສົມບູນ ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີຄໍາສັ່ງຍົກເລີກ.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *