Sunday, January 23, 2022

ກະຊວງ ຍທຂ ອອກຄໍາແນະນໍາ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕ້ອງມີໜັງສືຄໍ້າປະກັນຄວາມປອດໄພຈາກ ໂຄວີດ-19

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອອກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແບບຟອມຮ່າງໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ເລກທີ 8485 ເພື່ອສະດວກເວລາເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຕາມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ

.

.

.

.

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular