Sunday, January 23, 2022

ແຈ້ງດ່ວນ! ທ່ານໃດມີລູກຫຼານ ຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນ ຊະນະພົນ ໃຫ້ແຍກປ່ຽວ ຄົນໃນຄອບຄົວດ່ວນ!

ຂ່າວດ່ວນ ຜູ້ຊ່ວຍຄູລ້ຽງເດັກ ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ປະຖົມ-ມັດທະຍົມ ຊະນະພົນ ຕິດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມອາການຂອງລູກຕົນເອງ ແລະ ພາໄປກວດດ່ວນ.

ແຈ້ງການຂອງໂຮງຮຽນ:

.

.

ທີ່ມາ

.

.

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular