ຂ່າວດ່ວນ ຜູ້ຊ່ວຍຄູລ້ຽງເດັກ ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ປະຖົມ-ມັດທະຍົມ ຊະນະພົນ ຕິດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມອາການຂອງລູກຕົນເອງ ແລະ ພາໄປກວດດ່ວນ.

ແຈ້ງການຂອງໂຮງຮຽນ:

.

.

ທີ່ມາ

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *