ແຈ້ງການດ່ວນ ແຂວງຊຽງຂວາງຂວາງ ລ໋ອກດາວເຂັ້ມ ແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕໍ່ບ້ານ ໃຫ້ກັກຕົວຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງ.

.

.

ແຈ້ງການກ່ອນໜ້ານີ້

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *