ແຂວງອຸດົມໄຊອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມສະບັບທີສອງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມແລະກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19

.

ແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ດ່ວນ ຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ ໃນການສະກັດກັ້ນ,ຄວບຄຸມພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງແຈ້ງໂຈະສະຖາບັນສຶກສາທຸກຂັ້ນຊົວຄາວທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *