ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ ຢຸດຊົ່ວຄາວ ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ແລະ ໂຮງງານເກີບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *