ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມປະຊາຊົນ ເຂົ້າອອກແຂວງຜົ້້ງສາລີ ແລະການເຂົ້າ-ອອກລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງນັບແຕ່ວັນທີ 26 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກ່ວາສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *