ອັດຕະປື ອອກຄໍາສັ່ງສະບັບໃໝ່ ວັນທີ 25 ເມສາ 2021.

.

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້

ແຂວງອັດຕະປື ມີຄໍາສັ່ງລັອກດາວ, ປີດໂຮງຮຽນ, ໂຈະການເຂົ້າ-ອອກແຂວງ.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *