ແຈ້ງການ: ປິດຕະຫຼາດສົດມ່ວງແກ້ວ ແລະ ຕະຫຼາດວັງວິວ (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ເປັນການຊົ່ວຄາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ປົກກະຕິ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *