Wednesday, January 26, 2022

ດ່ວນທີ່ສຸດ! ອຸດົມໄຊ ຍົກລະດັບ ຕ້ານ ໂຄວິດ-19

ດ່ວນ ຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ ໃນການສະກັດກັ້ນ,ຄວບຄຸມພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງແຈ້ງໂຈະສະຖາບັນສຶກສາທຸກຂັ້ນຊົວຄາວທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ.

.

- Advertisment -

Most Popular