ດ່ວນ ຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ ໃນການສະກັດກັ້ນ,ຄວບຄຸມພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງແຈ້ງໂຈະສະຖາບັນສຶກສາທຸກຂັ້ນຊົວຄາວທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *