ວັນທີ 25 ເມສາ 2021, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໂຈະການຮຽນການສອນແລ້ວ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *