ລາຍງານ ຈາກ ຫ້ອງການກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ , ມີ ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ທລຍ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *