ມາດຕະການ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຫວັງດີ ບໍ່ປ່ຽນແປງ ເພື່ອຮັກສາສະພາບຄ່ອງໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນສະພາວະ ການແຜ່ລະບາດຂອງ ເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

ຫຼຸດຜ່ອນໂຄວິດ ເພີ່ມຄວາມຫ່ວງໃຍ ໃສ່ໃຈລູກຄ້າ ຄືທະນາຄານ ເອັສທີ ເທົ່ານັ້ນ

ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂ ຊວ່ຍເຫຼືອບັນເທົາຜົນກະທົບ COVID-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບລູກຄ້າສິນເຊື່ອໃນປະຈຸບັນ

ເນື່ອງຈາກສະຖານະການ ໂລກລະບາດ COVID-19 ທາງທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ ຂໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼຸດພາລະຂອງລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຂາດສະພາບຄ່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດ COVID-19 ແລະ ການເປັນຢູ່ ໂດຍມາດຕະການ ຢຸດ, ຫຼຸດ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກເວັ້ນເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • 1. ຢຸດການຊຳລະຕົ້ນທຶນຊົ່ວຄາວ
 • 2. ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ
 • 3. ຂະຫຍາຍອາຍຸສັນຍາເງິນກູ້
 • 4. ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃນການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາ / ເລື່ອນງວດ.

ໝາຍເຫດ : ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂຶ້ນກັບການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານເປັນຫລັກ ແລະ ທີ່ສຸດ.

 • ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ສາຂາທະນາຄານ ທີ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການສິນເຊື່ອຢູ່
 • ——————————————–
 • ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ
 • ໝັ້ນຄົງ ໂປ່ງໃສ ບໍລິການດ້ວຍນໍ້າໃຈ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ
 • ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
 • ☎ 1881
 • 📞: 021 241 560-62
 • 🌐 www.stbanklaos.la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *