Sunday, January 23, 2022

ແຂວງຫົວພັນ ຍົກລະດັບຕ້ານ ໂຄວີິດ-19

ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງຫົວພັນ ສະບັບເລກທີ 191/ຫວຂ.ຫພ ລົງວັນທີ 25 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ທົ່ວແຂວງສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສະນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວແຂວງຫົວພັນ

.

ຄຳສັ່ງໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວທົ່ວແຂວງຫົວພັນ

.

ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ສະບັບເລກທີ 123/ຈຂ.ຫພ, ລົງວັນທີ 22 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ19

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular