ຮູ້ຕົວຄົນຂັບເຮືອພາຊາຍໄທ 2 ຄົນ ແລະ ຍິງ ລາວ 1 ຄົນ ຂ້າມນໍ້າຂອງແລ້ວ!

ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະດໍາເນີນການໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ.

ກົດອ່ານຖ້າໃຜພາຄົນເຂົ້າປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍຈະຖືກໂທດແບບໃດແດ່

ອີງຕາມດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 21/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021 ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນໆແກ່ຜູ່ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບການເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 12 ແລະ 13 ໄດ້ກໍານົດວ່າ

ນອກຈາກນີ້, ໃນກໍລະນີມີມາດຕະການສຸກເສີນ ຈະມີການລົງໂທດເພີ່ມ ຕາມສະຖານະການຕົວຈິງ.

ອ່ານສະບັບເຕັມຂອງດໍາລັດ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here