ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຍົກລະດັບ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ເລີ່ມ 23 ເມສາ – 05 ພຶດສະພາ 2021.

  • ຕະຫຼາດ ເປີດ ໄລຍະ 6:00 am – 6:30 pm
  • ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ເປີດ ໄລຍະ 6:00 am – 9:00 pm
  • ປິດ ການສັນຈອນ ຮອບເດິກ ລະຫວ່າງ 10:00 pm – 4:00 am

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *