ແຂວງຄຳມ່ວນ ອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19

ວັນທີ 22 ເມສາ 2021 ນີ້, ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງຜ່ານມາ ຄະນະພັກ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ກໍໄດ້ເອົາໃຈສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ກໍເຫັນວ່າມີຄວາມສຽງສູງໃນການແຜ່ລະບາດຕື່ມ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າແຂວງຈຶ່ງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *