Wednesday, January 26, 2022

ເຊກອງ ອອກແຈ້ງການ ປິດການເຂົ້າ-ອອກແຂວງແລ້ວ

ແຂວງເຊກອງ ແຈ້ງການດ່ວນຢຸດການເຂົ້າ-ອອກແຂວງເລີ່ມ 8:00 ໂມງຂອງວັນທີ 22 ເມສາ 2021 ຫາເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 30 ເມສາ 2021

.

.

- Advertisment -

Most Popular