ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍົກລະດັບການ ກວດກາແລະຕ້ານ ໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ວັນທີ 22 ເມສາ ເຖິງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2021.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *