ຄຳສັ່ງດ່ວນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເລີ່ມປິດການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເລີ່ມແຕ່ ເວລາ 6.00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 23 ເມສາ 2021 – ເວລາ 24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 5 ພຶດສາພາ 2021.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດ ໂທ: ດຣ ໄກສອນ ຕາໂນວັນ 02022830111, 02022106454

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *