ແຂວງອຸດົມໄຊອອກຄຳສັງເພີ່ມມາດຕະການສະກັດກັ້ນ,ຄວບຄຸມແລະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ19

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *