ແຈ້ງການຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ ຕາມແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມ.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *