🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 🕦 เวลา 11.30 น.

  • สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
  • 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,470 ราย
  • 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 48,113 ราย
  • 🙂 หายป่วยแล้ว 29,848 ราย
  • 😭 เสียชีวิตสะสม 117 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 864,840 รา.

วันที่ 21 เมษายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

  • เข็มที่ 1 จำนวน 141,670 ราย
  • เข็มที่ 2 จำนวน 10,560 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *