• ແຈ້ງເຖິງ ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ
  • ເລື່ອງ ເຕືອນຂ່າວປອມ

ຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທຸກຄົນຊາບວ່າ ປະຈຸບັນມີການສ້າງຂ່າວປອມເພື່ອສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນເຮົາ ເຊິ່ງຂ່າວດັ່ງກ່າວບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ຂໍໃຫ້ຢ່າຫລົງເຊື່ອກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ, ປັ່ນປວນສັງຄົມ. ແຈ້ງການຕ່າງໆແບບອອນລາຍແມ່ນຈະລົງເຟດບຸກໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ

ຂໍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງແລະນ້ອງໆນັກຮຽນລວມທັງສື່ສັ່ງຄົມອອນໄລນ໌ຈົ່ງເສບຂ່າວຢ່າງມີສະຕິ

ແຈ້ງຂ່າວໂດຍ ມສ ວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *