ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນ ຄໍເລັກ ໄດ້ອອກແຈ່ງການປິດໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວທັນທີ ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2021, ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສະກັດກັນ ແລະ ກວດຄົ້ນຫາ ຜູ້ທີ່ອາດຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ -19 ຈາກ ຜູ່ຕິດເຊື້ອທີ 59.

.

ອອກມາແລ້ວ! ນະຄອນຫຼວງ ອອກຄໍາສັ່ງ ປິດຊົ່ວຄາວ ຫຼາຍສະຖານທີ່

.

“ ປະກາດ ປິດຊົ່ວຄາວ “ ວັດສີເມືອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .

ຂໍແຈ້ງເຖິງບັນດາ ອອກຕົນຍາດໂຍມໃຫ້ຮັບຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ ຄະນະສົງວັດສີເມືອງປິດວັດແບບບໍ່ມີກຳນົດ
ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ19
ສ່ວນລາຍລະອຽດທາງວັດຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫລັງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *