Sunday, January 23, 2022

ວັດສີເມືອງ ປິດປະຕູວັດຊົ່ວຄາວ ຕາມຄໍາສັ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລ້ວ

“ ປະກາດ ປິດຊົ່ວຄາວ “ ວັດສີເມືອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .

ຂໍແຈ້ງເຖິງບັນດາ ອອກຕົນຍາດໂຍມໃຫ້ຮັບຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ ຄະນະສົງວັດສີເມືອງປິດວັດແບບບໍ່ມີກຳນົດ
ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ19
ສ່ວນລາຍລະອຽດທາງວັດຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫລັງ.

ອອກມາແລ້ວ! ນະຄອນຫຼວງ ອອກຄໍາສັ່ງ ປິດຊົ່ວຄາວ ຫຼາຍສະຖານທີ່

.

.

- Advertisment -

Most Popular