ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຈ້ງການ: ເພີ່ມທະວີ ຄວາມເຂັ້ມງວດ ເດັດຂາດ ຕໍ່ຜູ້ລັກລອບເຂົ້າເມືອງ ແບບຜິດກົດຫມາຍ ເພື່ອຄວບຄຸມ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດພະຍາດ COVID-19.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *