ເມືອງວິລະບຸລີ ສັ່ງປິດຄົນເຂົ້າອອກບ້ານນາແກ ເນື່ອງຈາກມີກຸ່ມສ່ຽງຕິດ ໂຄວິດ-19

  • ປິດຊົ່ວຄາວ ການເຂົ້າອອກ ບ້ານນາແກ
  • ຢຸດຕິ ການຈັດການທຸກປະເພດ
  • ສືບສວນ ຄົ້ນຫາ ຜູ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຜູ່ ລັກລອບເຂົ້າປະເທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *