ຂ່າວດ່ວນທີ່ສຸດ! ໄຊຍະບູລີ ແຈ້ງການປິດຮ້ານບັນເທີງທຸກປະເພດ ແລະ ຫ້າມຊຸມນຸມ ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການແຜ່ລະບາດ ຂອງ ໂຄວິດ-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *