ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2021 ຜ່ານມານີ້ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຕັດສິນຄະດີ ຈຳນວນ 12 ຄົນຄື: ນາງ ນໍ ອາຍຸ 48 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດສວນ, ຢູ່ບ້ານ ທົ່ງເໝືອດ, ນາງ ເນຍ ອາຍຸ 38 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດສວນ, ຢູ່ບ້ານ ທົ່ງເໝືອດ, ນາງ ເຟີຍລູ ອາຍຸ 55 ປີ ອາຊີບ ເຮັດສວນ ຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍສານ ທັງ 3 ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້ າ – ຂ າ ຍ ຢ ຂອງ ກ າ ງ ຢປະເພດ ຢ ຈຳນວນ 329 ເ ມັ ດ ດັ່ງນັ້ນສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍທັງ 3 ຄົນ ຜູ້ລະຫ້າປີ,ທ້າວແຊ້ມ ອາຍຸ 29 ປີ ອາຊີບເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ນາພຽງ ເມືອງຊະນະຄາມແຂວງວຽງຈັນ, ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້ າ-ຂ າ ຍ ຢ ຂອງ ກ າ ງ ຢ ປະເພດ ຢ ບ ຈຳນວນ 81 ເ ມັ ດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ, ທ້າວ ສົມພອນ ອາຍຸ 35 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ໂພນໂຮງ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ, ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້ າ- ຂ າ ຍ ຂອງ ກ າ ງ ຢ ປະເພດ ຢ ຈຳນວນ 650 ເ ມັ ດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ເຈັດປີ

May be an image of 4 people, people standing and indoor

ທ້າວລີໂນ່ ອາຍຸ 38 ປີ ອາຊີບກຳມະກອນ ຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍສະເຫງົ້າ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 23 ເມສາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້ າ – ຂ າ ຍ ຢ ຂອງກາງຢ ປະເພດ ຢ ບ ຈຳນວນ 15 ເ ມັ ດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ, ທ້າວຊົງຕົວເລົາ ອາຍຸ 45 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ນາກາງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້ າ – ຂ າ ຍ ຢ ຂອງ ກ າ ງ ຢ ປະເພດ ຢ ບ, ຢາ ຝິ່ ນ ແລະ ມີວັດຖຸລ ະ ເ ບີ ດ ໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຈຳນວນ 9,404 ເ ມັ ດ ແລະ ຢ າ ຝິ່ ນ 1 ຖົງນ້ອຍສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຕະຫຼວດຊີວິດ,

May be an image of 3 people, people standing, people sitting and indoor

ທ້າວ ລ້ວນ ອາຍຸ 20 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ນາຫວ້ານ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນຄັ້ງວັນທີ 11 ມີນາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້ າ – ຂ າ ຍ ຢ ຂອງກ າ ງ ຢ ປະເພດ ຢ ຈຳນວນ 82 ເ ມັ ດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ, ທ້າວ ຫອນ ອາຍຸ 40 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ເກີນໃຕ້ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2019 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້ າ – ຂ າ ຍ ຢ ຂອງກ າ ງ ຢ ປະເພດ ຈຳນວນ 24 ເ ມັ ດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ,

May be an image of 2 people, people standing and indoor

ທ້າວ ບັນ ອາຍຸ 30 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ, ທ້າວ ຊຽນ ອາຍຸ 31 ປິ ອາຊີບ ເຮັດນາ ທັງ2ຢູ່ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້ າ – ຂ າ ຍ ຢ ຂອງ ກ າ ງ ຢ ປະເພດ ຢ ບ ແລະ ມີ ຢ ໄວ້ນຳຄອບຄອງ ຈຳນວນ 147 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍທັງ 2 ຄົນ ຫ້າປີ, ນາງ ບົວລອຍ ອາຍຸ 43 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ນາປາຟາ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້ າ – ຂ າ ຍ ຢ ຂອງ ກ າ ງ ຢ ປະເພດ ຢ ບ ຈຳນວນ 1,396 ເ ມັ ດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ສິບປີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *