ເມືອງຈັນທະບູລີແຈ້ງການໂຈະບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດຄາເຟ່ ຊົ່ວຄາວ ຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.