ຂ່າວດ່ວນ! ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແລະ ເມືອງ ບໍ່ແຕນ ຍົກລະດັບ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *