⛔⛔⛔ 7-4-2021 ແຈ້ງເຕືອນ ທາງ 4C ກາສີ-ເມືອງນານ(ພູເກົ້າຫຼັກ) ແຂວງວຽງຈັນ ກຳລັງສ້ອມແປງ ແລະ ມີຝົນຕົກເຮັດໄຫ້ທາງເປື້ອນທາງໝື່ນ ຢູ່ຈຸດ
KM31+600ແລະ33+600ການສັນຈອນໄປມາແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ລົດບັນທຸກໜັກ ລົດເກງ ລົດຕູ້ ລົດບໍ່ມີໂຟວິນ ກະລຸນານຳໄຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນກ່ອນ (ຫ້າມຜ່ານ)⛔⛔⛔. ແຈ້ງວັນທີ: 7/4/2021

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *