Saturday, January 29, 2022

ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ (ມີຄລິບ)

ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕອນເວລາປະມານ 16:30 ວັນທີ 29 ມີນາ 2021 ພາຍຸລະດູຮ້ອນໄດ້ພັດເຂົ້າເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໜັກ. ເສົາໄຟຟ້າຫຼາຍເສົາ ຫັກລົ້ມ ຂວາງຕາມເສັ້ນທາງ.

ປະຈຸບັນທາງໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ບໍ່ທັນມີລາຍງານຜູ່ບາດເຈັບຈາຫພາຍຸຄັ້ງນີ້.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ

ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ (ມີຄລິບ)

ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ (ມີຄລິບ)

ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ (ມີຄລິບ)

ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ (ມີຄລິບ)

ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ (ມີຄລິບ)

ກົດຊົມ ຄລິບ ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ

ກົດຊົມ ຄລິບ ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ

ກົດຊົມ ຄລິບ ພາຍຸລະດູຮ້ອນຖະຫຼົ່ມ ເມືອງຊະນະຄາມ ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມຈໍານວນຫຼາຍ

- Advertisment -

Most Popular