ແຈ້ງການຂຶ້ນລາຄາ: ປີ້ເຂົ້າຊົມ ອຸທິຍານປ່າໄມ້ ນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.

ຄົນລາວ: ຈາກ 10 000 ກີບ ມາເປັນ 15 000 ກີບ

ຄົນຕ່າງປະເທດ: ຈາກ 20 000 ກີບ ມາເປັນ 25 000 ກີບ

ເດັກນ້ອຍ ຕໍ່າກວ່າ 110 ຊັງຕີແມັດ ເຂົ້າຟຣີ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *