ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ ໃນໄວໆນີ້.

ຟັງຖະແຫຼ່ງການ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *