ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກາຄ້າ, ຂໍແຈ້ງມາຍັງສະມາຄົມເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃໝ່ ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດັ່ງນີ້:

No photo description available.

.

No photo description available.

ລາຄາໃໝ່ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ່ 10 ມີນາ 2021 ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *