Thursday, January 27, 2022

ລາຍງານສະພາບ ຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ວັນທີ 2 ມີນາ (ຂໍໃຫ້ຮັກສາສຸຂະພາບ)

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ລາຍງານ ສະພາບຝຸ່ນລະອອງ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄຣອນ (PM 2.5) ຂອງ ວັນທີ 2 ມີນາ 2021

.

- Advertisment -

Most Popular