ກົມອຸຕຸນິຍົມ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ລາຍງານ ສະພາບຝຸ່ນລະອອງ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄຣອນ (PM 2.5) ຂອງ ວັນທີ 2 ມີນາ 2021

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *