ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

No photo description available.

.

No photo description available.

.

No photo description available.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *