Monday, November 29, 2021

ພະຍາດສາຍພັນໃໝ່ ກຳລັງເລີ່ມລະບາດ

ຕິດຕໍ່ຈາກນົກສູ່ຄົນ!

ຣັດເຊຍພົບເຊື້ອໄຂ້ຫວັດນົກ ສາຍພັນ H5N8 ຕິດຕໍ່ຈາກນົກສູ່ຄົນ ເປັນຄັ້ງແລກຂອງໂລກ

ສຳນັກຂ່າວ ອັນຈາຊີເລຍ ລາຍງານວ່າ ເມື່ອວັນເສົາ ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2021 ນາງ ແອນນາ ໂປໂປວາ ຫົວໜ້າສຳນັກງານບໍລິການກາງ ເພື່ອການດູແລ ສະຫວັດດິພາບມະນຸດ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຜູ້ບໍລິໂພກຂອງຣັດເຊຍ ບອກກັບສື່ທ້ອງຖິ່ນວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງເລື່ອງການພົບ ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອສາຍພັນ AH5N8 ເປັນຄັ້ງແລກຂອງໂລກ ໃຫ້ອົງການອານະໄມໂລກຮັບຮູ້ແລ້ວເມື່ອ2-3ວັນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ໝັ້ນໃຈໃນຜົນການກວດສອບ

ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ ມີລາຍງານໄຂ້ຫວັດນົກສາຍພັນ H5N8 ລະບາດຢ່າງໜັກໃນຣັດເຊຍ, ຫຼາຍປະເທດໃນຍູໂຣບ, ຈີນ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟິກກາເໜືອ ແຕ່ເປັນການລະບາດໃນສັດປີກເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີພຽງ 3 ສາຍພັນ ທີ່ເຄີຍຖືກພົບວ່າຕິດຕໍ່ສູ່ຄົນ ໄດ້ແກ່: H5N1, H7N9 ແລະ H9N2.

ນາງ ໂປໂປວາ ເຜີຍວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພົບຄົນງານຟາມສັດປີກ 7 ຄົນ ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດສາຍພັນ H5N8 ຕອນທີ່ເກີດການລະບາດໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ເມື່ອເດືອນທັນວາຄົມປີກ່ອນ ໂດຍເຊື້ອສາຍພັນນີ້ມີອັດຕາການແຜ່ ກະຈາຍສູງໃນສັດປີກ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເຖິງຕາຍ. ແຕ່ຈົນຮອດຕອນນີ້ ຍັງບໍ່ພົບກໍລະນີການແຜ່ເຊື້ອຈາກຄົນສູ່ຄົນ ແລະ ຄົນງານທີ່ຕິດເຊື້ອ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາສຸຂະພາບຮ້າຍແຮງ.

ແນວໃດກໍຕາມ ນາງ ໂປໂປວາ ເນັ້ນວ່າ ນີ້ເປັນການຄົ້ນພົບທີ່ສຳຄັນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເວລາຈະເປັນຕົວບອກວ່າ ໄວຣັສຊະນິດນີ້ຈະກາຍພັນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ຫຼື ບໍ່ ?

ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຖາບັນເວັກເຕີ້ ໃນແຄວ້ນໄຊບີເລຍ ຂອງຣັດເຊຍ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນໜ່ວຍງານທີ່ພັດທະນາວັກຊີນຕ້ານໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ເປີດເຜີຍໃນວັນເສົາວ່າ ພວກເຂົາກະກຽມຈະເລີ່ມການທົດສອບກັບຄົນ ແລະ ພັດທະນາວັກຊີນເພື່ອຕ້ານເຊື້ອ H5N8 ດ້ວຍ.

- Advertisment -

Most Popular