Monday, December 6, 2021

ພົນລະເມືອງດີ ຮ່ວມມືຊ່ວຍກັນຈັບຂີ້ລັກ ຄົນຫວຽດນາມເຮັດເປັນຂະບວນການ

ໃນວັນທີ່ 16/2/2020 ຕອນເຊົ້າ ເວລາ 6.30 ພໍ່ເຖົ້າ ກັບ ລູກເຂີຍ ແລະ ໄທບ້ານ ໄດ້ຈັບຂີ້ລັກຄົນຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຍິງທີລັກເຄື່ອງປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານ ສີວິໄລ ຫລາຍເທື່ອແລ້ວ

ອາຍຸປະມານ 45 ປີ ມີປະສົບການເກັ່ງຫລາຍ ແລະ ມີເປັນກຸ່ມເປັນຂະບວນການຂີ້ລັກ ເຖິງລາວຈະເບີ່ງແກ່ແຕ່ປະສົບການລາວເກັ່ງຫລາຍ ບໍ່ຢ້ານເລີຍ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງ ເພາະພວກເຂົາຈະຂີ່ລົດຈັກເລາະເບີ່ງສະຖານະການກ່ອນ ຈຶ່ງລົງມື

ພາບແລະຂ່າວ: ຕີນາ

- Advertisment -

Most Popular