Saturday, January 29, 2022

ເຈັບສາຫັດ 2 ເຈັບເບົາບາງ 2 ເຫດຟໍຈູນເນີຕົກເຫວທາງພູເກົ້າຫຼັກ

ຈາກການລາຍງານຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່, ເຫດລົດ ຟໍຈູນເນີ ທະບຽນ ຫຼວງພະບາງທກກ 7999 ເສຍຫຼັກເບກບໍ່ຢູ່ ຕົກເຫວ ເວລາປະມານ 17:00 ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021

ໃນລົດມີທັງໝົດ 4 ຄົນ (ຊາຍທັງໝົດ), ມີຜູ່ບາດເຈັບ ສາຫັດ 2 (ໂຊເຟີແລະຜູ້ໂດຍສານອີກ 1ຄົນ) ແລະ ເຈັບສົມຄວນ 2 ຄົນ.

ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນເບກບໍ່ຢູ່

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເຕືອນທຸກຄົນເດີນທາງເສັ້ນພູເກົ້າຫຼັກໃຫ້ລະມັດລະວັງ, ບໍ່ປະໝາດ.

ຄລິບ

- Advertisment -

Most Popular