ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2021 ເວລາ 14:30 ເກິດອຸປະຕິເຫດຢ່າງຮຸນເເຮງ ຢູ່ສະຖານີ ທາງດ່ວນ ສີເກິດ ບ່ອນຈ່າຍເງີນພາກັນລະມັດລະວັງຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ (ເມົາບໍ່ຂັບ)

ເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຖືກຕໍາບອກວ່າ: “ຂະນະທີ່ລາວຈອດລົດກຽມຈະຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນ, ກໍ່ໄດ້ມີລົດຄົນຈີນຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວຕໍາເອົາລົດຢ່າງແຮງ”. ເຮັດໃຫ້ບົດເປເພເສຍຫາຍໜັກ. ໂຊກດີທີ່ທຸກຄົນປອດໄພ.

ເຕືອນມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ເດີ, ອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດກັບເສັ້ນທາງດ່ວນ ດ່ວນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີສະຕິເດີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *