Saturday, January 29, 2022

ອຸປະຕິເຫດຢ່າງຮຸນເເຮງ ຕໍາກັນຢູ່ສະຖານີ ທາງດ່ວນ​ ສີເກິດ

ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2021 ເວລາ 14:30 ເກິດອຸປະຕິເຫດຢ່າງຮຸນເເຮງ ຢູ່ສະຖານີ ທາງດ່ວນ ສີເກິດ ບ່ອນຈ່າຍເງີນພາກັນລະມັດລະວັງຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ (ເມົາບໍ່ຂັບ)

ເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຖືກຕໍາບອກວ່າ: “ຂະນະທີ່ລາວຈອດລົດກຽມຈະຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນ, ກໍ່ໄດ້ມີລົດຄົນຈີນຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວຕໍາເອົາລົດຢ່າງແຮງ”. ເຮັດໃຫ້ບົດເປເພເສຍຫາຍໜັກ. ໂຊກດີທີ່ທຸກຄົນປອດໄພ.

ເຕືອນມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ເດີ, ອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດກັບເສັ້ນທາງດ່ວນ ດ່ວນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີສະຕິເດີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດ.

.

- Advertisment -

Most Popular