Thursday, January 20, 2022

ລົດຂົນເບຍປີ້ນທີ່ຜາຮອມ

ປະຊາຊົນລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດແກ່ເບຍປີ້ນຂວາງທາງຢູ່ທາງບ້ານຜາຮອມ,ເມືອງວັງວຽງ,ແຂວງວຽງຈັນ ລົດຄາເປັນແຖວຍາວເລີຍພີ້ນ້ອງເອີຍ ບ່າຍ ວັນທີ 9/2/2021.

ບໍ່ມີລາຍງານຜູ່ບາດເຈັບຈາກເຫດການຄັ້ງນີ້

ຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ.

.

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular